Индикации

  • Най-подходящите пациенти са между 30 и 60 годишна възраст, които не са имали тотални протези.
    • Основно условие е алвеоларният гребен да е здрав и добре изразен в областта на бъдещата стъклена опора    ZX-27

Кенеди 3 – с 3-4 липсващи зъба, ZX-27 може да се използва, като междинна опора;

Кенеди 2 – едностранен дистално неограничен дефект без липсващи зъби в дъгата;

Кенеди 1 двустранно дистално неограничен дефект без липсващи зъби в дъгата; 

Кенеди 2 – едностанен дистално неограничен дефект с липсващи зъби в дъгата; 

Кенеди 1 – двустранно дистално неограничен дефект с липсващи зъби в дъгата;

Кенеди 4 – идеален случай за поставяне на стъклена опора във фронта, т.нар. 3-ти клас случай – обратнопропорционално скъсена зъбна дъга.

indikacie_zx_27

Контраиндикации

  • Податлива лигавица на алвеоларния гребен (подвижна до 5-8 мм латерално);
  • Недостатъчна алвеоларна височина и ширина с напреднала костна резорбция;
  • Много тънка алвеоларна кост, като пластинка, в участъци изградена от субмукозна тъкан;
  • Недостатъчно заздравяла алвеоларна кост след екстракция;
    • Лигавични заболявания в устната кухина (левкоплакия, лихен рубер планус и др.) – препоръчва се консултация с пародонтолог;
  • Ако антагонистите на бъдещата стъклена опора от срещуположната челюст са в супраоклузия.
Loading...