За лекари

За лекари по дентална медицина

Фаза I

•   изследвайте  пациента ексраорално и интраорално,

•   изследвайте устойчивостта и стабилността на алвеоларните гребени,

•   направете рентгенови снимки,

•   обяснете на пациента ZX-27 системата и други подходящи терапевтични решения за неговия проблем

•   анализирайте  рентгеновите снимки,

•   уточнете  терапевтичния план в сътрудничество с пациента.

Фаза II

•   подгответе твърдите зъбни тъкани в съответствие с вида на избраната конструкция:  лята метална корона, метална  корона с пластмасово или керамично покритие и други;

•   вземете отпечатък, използвайки едноетапна или двуетапна техника с еластомери;

•   вземайте винаги отпечатък от цялата зъбна дъга, а не само секторен! За отпечатък от срещуположната зъбна дъга може да използвате алгинат;

•   направете регистрация на захапката с восък или друг материал;

•   ако няма ориентири за височината на захапката, възстановете я, като използвате шаблони с прикусни валове.

Фаза III

•   ажустирайте металната конструкция със свободна стъклена опора, за да проверите точността им;

•   Внимание! Не циментирайте опората! Намокрете я само с вода. Намокрете и конструкцията също;

•  поставете опорите на техните правилни места (зъботехникът маркира лабиалната и букалната страна на  стъклената опора с водеща вдлъбнатина);

•   намокрената стъклена опора се задържа на металната конструкция посредством собствена адхезия;

•  докато пробвате конструкцията вижте дали тя приляга точно, когато се притисне само към собствените опорни зъби на пациента. Когато конструкцията се притисне в областта на стъклената опора, лигавицата отдолу леко ще побелее.

Фаза IV

• изпробвайте опората в завършения мост по същия начин, както във фаза III, без циментиране;

• ако конструкцията и опората отговарят на всички протетични критерии, започнете циментирането на опората към готовия мост;

• свалете моста от модела, така че опорите да останат на техните места на модела;

• поставете подготвения цимент, най-добре фосфат цимент в по-рядка консистенция в местата на опорите в конструкцията,

• Върнете моста върху гипсовия модел със стъклените опори върху него. Това позволява да се намери точната позиция на стъклените опори в моста, след което притиснете моста върху опорните зъби на пациента в устната кухина. Внимание! Не позволявайте на пациента да захапва!

• След циментирането на стъклените опори, изпробвайте моста в устата на пациента и ако той отговаря на всички протетични критерии (важно е да видите, че всички стъклени опори са в контакт с лигавицата на алвеоларния гребен и когато мостът се притисне в областта на стъклените опори, лигавицата под тях леко побелява), циментирайте протезната конструкция.

Фаза V

• извършвайте редовни контролни прегледи: след една седмица, три месеца, на всяка половин година; ако има проблеми, препоръчайте на пациента да Ви посети  незабавно;

• нормално е пациентът да чувства лек натиск върху лигавицата около опорите за  3-5 дни;

• инструктирайте пациента за оралната хигиена и как да се грижи за протезната конструкция: конци за почистване, интердентални четки, орални води и др.;

• Една година след циментирането на протезната конструкция направете ортопантомография.

Производителят не гарантира ако има недостатъци по време на курса на лечение, както и ако клиничния случай не е анализиран в достатъчна степен или не са използвани специфичните материали. Производителят гарантира качеството на материалите само ако са закупени от изключителния представител и ако стъклената опора ZX-27 е обработена от сертифициран зъботехник. Производителят не е отговорен за ятрогенни заболявания на пациента, ако са използвани други материали за опора. Поради това, ние горещо Ви препоръчваме да контактувате само със сертифицирани зъботехници.

Loading...